Duurzame Energie Match kan met haar opdrachtgever(s) verschillende verrekeningsmodellen overeenkomen.

  1. Op basis van gewerkte uren tegen een vooraf afgesproken tarief. Bij deze verrekening houden opdrachtgevers volledige keuzevrijheid over leveranciers van systemen en investeerders.
  2. Duurzame Energie Match ontvangt een provisie van de leveranciers, wiens systemen uiteindelijk geïnstalleerd worden. Dit betekent dat een organisatie als een woningbouwvereniging, VvE, gemeente of architect geen rekening krijgt van Duurzame Energie Match. Ook de eindgebruiker blijft daarmee gevrijwaard van een adviesnota. Soms kunnen er omstandigheden zijn, die uiteindelijke installatie in de weg staan. Bijvoorbeeld omdat door het uitblijven van subsidies of leningen de economische haalbaarheid onder druk komt te staan. Deze risico’s worden vooraf met de initiatiefnemer/opdrachtgever besproken. Mocht de opdrachtgever desondanks toch diverse scenario’s uitgewerkt willen zien dan kan zij met Duurzame Energie Match een bemiddelingsfee overeenkomen.
  3. Duurzame Energie Match trekt investeerders of financiers aan bij wie zij een bemiddelingsfee in rekening brengt.
  4. Combinaties van bovengenoemde mogelijkheden. Uitgangspunt is dat Duurzame Energie Match tijdig een verrekenmodel met de betrokkenen afstemt.