Steeds meer gemeenten zetten met andere partijen, vaak woningbouwverengingen, Lde’s op. Doel van deze Lde’s is om bedrijven, wijken of zelfs hele gemeenten van duurzame elektriciteit of warmte te voorzien. DE Match vult de capaciteit van Lde’s in door:

  • voorstellen te doen voor warmte koude systemen, zonnepanelen en -collectoren,  windenergie of verbranding van biomassa.
  • analyse van investeringen, kosten en baten van systemen voor initiatiefnemers en afnemers van de duurzame energie
  • het zorg dragen van passende subsidies en leningen
  • de technische uitvoering van duurzame energie opwekking in gang te zetten