DE Match streeft naar duurzame samenwerking met leveranciers van duurzame energiesystemen en gebouwisolatie. Deze samenwerking is gebaseerd op het uitwisselen van kennis over de te leveren systemen en prijzen enerzijds en leads klanten anderzijds. DE Match:

  • biedt een grotere markt voor duurzame energiesystemen en isolatie;
  • daagt uit tot creatieve en innovatieve toepassingen
  • voorkomt langdurig netwerken en overleggen met potentiële klanten en verstrekkers van subsidies en leningen.