Duurzame Energie Match vertaalt klimaatambities en duurzame energiebeleid in concrete resultaten. Het adviseert de industrie over:

  • energie-efficiency
  • het opzetten van energiemanagementsystemen volgens NE EN 16001
  • samenwerking met naburige bedrijven voor gezamenlijk gebruik van:
  1. utilities (stoom, perslucht)
  2. opgewekte duurzame energie
  • samenwerking met andere bedrijven voor:
  1. gebruik van reststoffen voor energieopwekking
  2. ketenefficiency

Thans adviseert Duurzame Energie Match het Deltalinqs Energy Forum over het realiseren van haar visie over toepassing duurzame energie op de terreinen van bedrijven in de Rotterdamse haven en in Rijnmond. Deze visie is deel van het Rotterdam Climate Initiative.