Duurzame Energie Match vertaalt duurzaam energiebeleid naar resultaat en:

  • brengt de besparingsmogelijkheden van openbare gebouwen en ruimten in kaart
  • maakt de meerwaarde van duurzame energie per project inzichtelijk
  • maakt de haalbaarheid inzichtelijk
  • stemt de technische uitvoering af met de beheerders
  • vraagt passende subsidies en financiering aan
  • draagt zorg voor de technische uitvoering

Op dit moment is Duurzame Energie Match de Kwartiermaker/Regisseur voor de Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid (MOED). MOED is actief voor de Midden Brabantse gemeenten Tilburg, Waalwijk en Goirle en maakt deel uit van Midpoint Brabant.