De maatschappelijke discussie over energie spitst zich vooral toe op nadelige klimaatbeïnvloeding en manieren om dat te voorkomen. Dit is voor veel mensen een abstract en soms omstreden verhaal. Anderen zien in de klimaatdiscussie vooral een mogelijkheid om zich positief te onderscheiden door een groen imago.

Duurzame Energie Match ziet vooral kansen en mogelijkheden:

  • om het proces van een duurzaam energiebeleid naar de werkelijke uitvoer te versnellen.
  • in het woud van vele technische mogelijkheden, regels en subsidiemogelijkheden, de meest passende te kiezen en aan te vragen

Of het nu gaat om klimaat(neutraal)plannen, bestemmingsplannen, subsidies of financiering, Duurzame Energie Match vertaalt duurzaam energiebeleid naar concrete uitvoering.

Trends van bijvoorbeeld huur- en energieprijsontwikkeling laten zien dat energie een steeds belangrijker deel van de jaarlijkse woonlasten vormt.

Uitvoeren van een doelmatig energiebeleid is alleen daarom al belangrijk genoeg om de sociale woning sector betaalbaar te houden. Hiermee wordt het risico op betalingsachterstanden en uitzettingen verlaagd.

Duurzame Energie Match ziet het als haar taak om deze trends voor betrokkenen inzichtelijk te maken, dus bij beslissers, beheerders, gebruikers en individuele bewoners.