De zorg om ons klimaat en het besef dat de landelijke politiek kansen laat liggen geeft burgers en bedrijven een gevoel dat er “iets” moet gebeuren.

Bij kleine bedrijven en particuliere huishoudens dringt ook het besef door dat met zonnestroom op termijn geld te besparen is. Tel dit op bij de behoefte om minder afhankelijkheid te zijn van megalomane energiebedrijven met hun vaak onbegrepen 50ct/minuut services en de hype is verklaard.

Voor particulieren en kleine bedrijven die meer dan 15 ct per kWh betalen voor hun stroom laat de business case zich redelijk snel rond rekenen. Een compleet geïnstalleerd PV (zonnepanelen) systeem is voor deze groepen tussen 5 en 10 jaar terug te verdienen.

De weg van idee naar praktijk blijkt echter niet altijd gemakkelijk. Er is veel informatie beschikbaar. Hoe betrouwbaar, deskundig of commercieel gekleurd is die informatie eigenlijk?

Aansluiten bij een collectief in eigen wijk, gemeente of ideële belangengroep lijkt een interessante optie. Maar wat houdt dat in zo’n collectief?

Er zijn verschillende mogelijkheden:

  1. Het collectief inkopen van zonnepanelen en installatieservices
  2. Het collectief organiseren van een PV leaseconstructie
  3. Het  collectief opwekken en gebruiken van PV stroom achter de meter

In Tilburg faciliteert MOED/Klimaatbureau al deze collectiviteitinitiatieven. Gisterenavond bijvoorbeeld in de wijk Zorgvliet op een drukbezochte informatieavond.

Collectieven zijn overigens niet het exclusieve terrein voor bewoners en kleine bedrijven. Een aantal “grote jongens” in Rijnmond hebben afgelopen vrijdag, 30 maart, deelgenomen aan een workshop “participatie in het 100 MW windpark op Maasvlakte 2.

Duurzame Energie Match georganiseerde deze workshop voor Deltalinqs Energie Forum met medewerking van de Wollf Nederland WindenergieDVEPRaedthuys groep en Royal Haskoning.

Doel van de workshop was om bedrijven in het Rijnmondgebied inzicht te geven in de verschillende mogelijkheden om te participeren in duurzame energieprojecten, zoals het 100 MW windpark op Maasvlakte 2. De ontwikkeling van dit park wordt dit jaar openbaar aanbesteed en doel is om lokale industriële afnemers actief te betrekken bij deze ontwikkelingen. Deze Deltalinqs leden hebben wel vaak de ambitie om “iets” met bijvoorbeeld windenergie te doen, maar hebben daar geen ruimte voor op hun eigen bedrijfsterrein. Zij kunnen dan hun ambities invullen door bijvoorbeeld:

  1. De lokaal opgewekte duurzame stroom rechtstreeks af te nemen;
  2. De lokaal opgewekte duurzame stroom via certificaten van oorsprong af te nemen
  3. Een lening te verstrekken aan het project
  4. Zelf risicodragend te participeren in het project en daarmee mede eigenaar te worden van het windpark
  5. Werkgevers verstrekken obligaties voor het windpark aan hun werknemers. De werknemers worden dan als het ware verstekkers van leningen aan het windpark met geld van de baas.