Vorige week gingen we nog gebukt onder een kabinet dat het woord Duurzame Energie nauwelijks uit haar mond kreeg, dat full support gaf aan kolencentrales en zich halsstarrig tegen ruimere saldering en zelflevering bleef verzetten.

Vorige week heeft de PVV dat kabinet opgeblazen en gisteren is een 2e kamercoalitie van CDA, VVD, D66, Groen Links  en CU onder druk van de EU een begroting voor 2013 overeengekomen, die een krachtige impuls geeft aan transitie naar Duurzame Energie:

  • De BTW op zonnepanelen gaat naar 6%
  • Er komt een belasting op kolencentrales

Vrijwel tegelijkertijd start de gemeente Nijmegen een pilot, waarbij particulieren zonnepanelen kunnen kopen op het dak van gemeentegebouwen, waardoor grote groepen huishoudens kunnen profiteren van zonne-energie.

Als we al deze ontwikkelingen bij elkaar optellen zullen de mensen binnenkort in de rij staan voor zonnestroom. Daar wordt Duurzame Energie Match blij van. U ook?