Duurzame Energie Match heeft in het Rotterdamse Havengebied belangrijke eerste stappen gezet als het gaat om het realiseren van duurzame energie op bedrijfsterreinen. Vooral windenergie heeft in 2011 veel aandacht gekregen. In de zomer hadden we al 135 MW windenergie op bedrijfsterreinen in beeld gebracht, waarvan reeds 52 MW gerealiseerd of gepland was. Daarnaast is 83 MW aan potentieel in beeld gebracht. Ook zonnestroom heeft volop aandacht gekregen in de Rotterdamse Haven. Potentieel is er zeker. Echter de regelgeving maakt het lastig om investeringen te realiseren. Zie ook mijn vorige Nieuwsbrief: Green Dealen? Daarnaast heeft bedrijfsverlichting op de agenda gestaan binnen de cluster Duurzame energie op bedrijfsterreinen. Geen duurzame energieopwekking, maar bevat wel een tekenende voorbeelden van waar duurzaamheid en kostenbesparing hand in hand gaan.

In Midden-Brabant  gaat MOED gestaag door met het ontwikkelen van duurzame energie projecten. Afgelopen maand zijn er gesprekken gevoerd met locatiehouders in Tilburg Noord en Waalwijk met betrekking tot windenergie, restwarmte, WKK en biovergisters. Daarnaast kijkt MOED hoe binnen de revitalisering van bedrijventerrein Kraaiven in Tilburg duurzame energie aandacht kan krijgen.

Inmiddels zijn uit ca 15 initiatieven 4 cases naar voren gekomen, waarin betrokkenen (gaan) rekenen aan de haalbaarheid van business cases:

  1. Energiebedrijf Spoorzone
  2. Restwarmte van composteringsbedrijf naar industrieterrein Midden Brabant Poort
  3. Mestvergister voor gas, warmte, elektriciteitslevering aan industrie in Waalwijk
  4. Restwarmtelevering van plastic spuitgietbedrijf aan omliggende distributiebedrijven

Wij hopen er in de volgende Nieuwsbrief nader over te kunnen berichten!