Gisteren heeft het college van B&W in gemeente Schiedam besloten om de burgers in Schiedam de kans te geven om zelf 2 windturbines te ontwikkelen. Het Schiedams Energie Collectief gaat deze uitdaging oppakken en, als het goed is, zal het 2 locaties in het havengebied aan de Maas tot ontwikkeling brengen. Dit betekent dat wij:

  1. Een overeenkomst zullen sluiten met de gemeente over de ontwikkeling
  2. De ruimtelijke en vergunningprocedures zullen gaan starten, SDE+ zullen aanvragen
  3. Participanten (burgers en ondernemers in Schiedam) zullen gaan werven om mee te participeren
  4. Financiering  gaan regelen
  5. Contracten gaan sluiten ten behoeve van de bouw en exploitatie

Het is volgens mij uniek in Nederland dat een burgercollectief zelf de ontwikkeling van windenergie zelf ter hand gaat nemen.