In Rotterdam zijn de mogelijkheden voor windenergie op bedrijfsterreinen niet onuitputtelijk. Daarom zijn we nu in overleg met Deltalinqs en het Havenbedrijf Rotterdam aan het onderzoeken of bedrijven ook rechtstreeks kunnen profiteren van turbines, die niet binnen de terreingrenzen van het bedrijf staan maar wel in de buurt in de openbaren ruimte.

De mogelijkheden voor het opwekken van zonnestroom op bedrijfsdaken of openbare gebouwen ten behoeve  bewonerscollectieven lijken mogelijk en financieel interessant met slimme meters van Qurrent. Binnenkort start Duurzame Energie Match met het faciliteren van deze collectieven om lokale duurzame energiebedrijven op te zetten in Rijnmond en Midden Brabant.

Afgelopen periode heeft MOED zich gerealiseerd dat introductie van duurzame energie op bedrijfsterreinen eigenlijk niet kan zonder aandacht te schenken aan energie-efficiency. Zeker op wat oudere industrieterreinen, zoals Kraaiven in Tilburg, is daarmee winst te halen. Kraaiven is in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw gebouwd. Een tijd dat een m3 gas bijna te geef was. Immers in die periode dacht de regering dat we snel van het gas afmoesten omdat iedereen binnen afzienbare tijd kernenergie zou gebruiken. U kunt zich voorstellen dat gebouwen uit die tijd niet de meest energie-efficiënte waren.  Natuurlijk zijn we inmiddels zo’n 45 jaar verder en is er veel veranderd. Het aandeel kernenergie in Nederland is minimaal en we gebruiken nog steeds heel veel aardgas. En dat tegen een prijs, die gemiddeld 8% per jaar stijgt.

In samenwerking met het Klimaatbureau in Tilburg maakt MOED een menukaart voor bedrijven op Kraaiven en later ook andere industrieterreinen in Tilburg. Uit deze kaart kunnen bedrijven allerlei soorten scans kiezen, die leiden tot lagere energiekosten, lager energiegebruik een meer duurzame (eventueel zelf op te wekken) energie.

Deze kaart zal onderdeel worden van een Green Deal tussen MKB Nederland, Stichting Park Management Tilburg, Bedrijven Overleg Regio Tilburg, de Tilburgse wethouders Berende de Vries (Duurzaamheid) en Erik de Ridder (Economie) en de Klimaatalliantie