Kabinet Rutte/Verhagen grijp uw kans om die 14% duurzame energie in 2020 te realiseren!

Daar heb je geen extra kerncentrale voor nodig. Maar gewoon een beetje gezond verstand.

Alleen al in mijn eigen adviesgebied -de Rotterdamse haven en Midden Brabant- ligt tenminste 500.000 m2 dak klaar om te voorzien van zonnepanelen. Daken van ondernemers, zoals transport- en productiebedrijven, die tezamen meer dan 13.000 huishoudens van stroom kunnen voorzien.

Deze dakeigenaren willen graag omdat ze:

  1. duurzaam willen ondernemen,
  2. hun business gezond willen houden
  3. innoveren gewoon leuk vinden

Jammer dat minister Verhagen dit niet door heeft. Dat hij wil vasthouden aan oude dogma’s zoals:

  1. dat duurzame energie de ondernemers geld kost en
  2. dat de Rijksbegroting niet rondkomt als hij de salderingsregels voor zelflevering zou herzien.

Beiden zijn gewoon niet waar. Met verruiming van de salderingsregels en verschuiving van de energiebelasting van duurzaam naar fossiel is een wereld te winnen zonder dat dit nadelig is voor de economische ontwikkeling.

Alleen kabinet: vraag dan niet alleen aan ondernemers om te innoveren maar neem die boodschap ook op als huiswerk voor eigen ministeries ELI, I&M en Financiën.

Het kabinet heeft tientallen green deal voorstellen in deze richting naar de prullenmand verwezen, waaronder voorstellen van hun eigen achterban: ondernemende en besturende CDAers en VVDers.

Morgen op 21 november 2011 gaat minister Verhagen antwoord geven op de prangende vraag: Waarom in vredesnaam?