Duurzame Energie Match werkt voor enkele structurele opdrachtgevers, zoals Deltalinqs, de ondernemersvereniging van bedrijven in de Rotterdamse haven. Deltalinqs vertegenwoordigt ca 600 leden, waaronder:

  • raffinaderijen,
  • chemische industrie,
  • natte en droge bulk op- en overslag
  • container- en stuwadoorsbedrijven
  • afvalverwerkers
  • energiebedrijven

Duurzame Energie Match inventariseert en analyseert met deze bedrijven de mogelijkheden van duurzame energie, zoals wind- en zonne-energie. Daarnaast begeleidt het projecten op het terrein van energie-efficiency, zoals energie-efficiente verlichting en monitoring van CO2 reductie.

In Midden Brabant levert Duurzame Energie Match de kwartiermaker/regisseur voor de Midden Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid, afgekort MOED. Doel van MOED is het ontwikkelen van initiatieven tot projecten voor lokale duurzame energieopwekking. Thans heeft MOED een 12 tal initiatieven in ontwikkeling, zoals: biomassavergisters, collectieve zon PV projecten, restwarmtebenutting, windturbines, opzetten van lokale energiebedrijven etc.