Duurzame Energie Match laat kansen voor duurzame energiesystemen samenvallen met de behoeftes van initiatiefnemers en gebruikers.
Deze kansen betreffen woning- en gebouwisolatie, maar ook individuele lokale duurzame energiesystemen, zoals zonnecollectoren, zonnepanelen en windturbines voor elektriciteitopwekking, warmte/koude-opslag of benutting van biobrandstof.
Het is effectief om eerst de “schil” van woningen of gebouwen te isoleren met dubbel glas, dak- en gevelisolatie. Eigen duurzame energiebronnen kunnen de levering van het energiebedrijf zoveel mogelijk vervangen. De oplossingen, die Duurzame Energie Match voorstelt, betreffen altijd maatwerk en zijn zowel per gebouw, woning, appartement of een woonwijk te realiseren.