Duurzame Energie Match acteert op 3 niveaus als tussenpersoon:

 1. Tussen initiatiefnemer (woningbouwvereniging, VvE, gemeente, lde of architect) en gebruiker (huurder of eigenaar van een woning, of beheerder van een gebouw);
 2. Tussen initiatiefnemer / gebruiker en financier, subsidie of vergunningverlener,
 3. Tussen initiatiefnemer / gebruiker en leverancier, aannemer en installateur van systemen en materialen

In deze rollen onderscheiden wij de volgende stappen:

 1. Oriëntatie op wat er per woning of gebouw bespaard kan worden:
 2. Aard, omvang en vormgeving van de in te zetten systemen en materialen
 3. Kosten/baten analyse
 4. Evalueren van voorstellen
 5. Go/no go
 6. Promotie / acquisitie deelnemers
 7. Aanvragen subsidies en of leningen
 8. Go/no go
 9. Realisatie